POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ponosimy odpowiedzialność za powierzone nam dane osobowe. Przetwarzamy je zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAX Consulting S.C. z siedzibą w Szczecinie, ul. Klonowica 30/1.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. Realizacji umowy, dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego w innych państwach przez osoby, których dane dotyczą, na rzecz tych osób (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem zamówionej usługi). Podanie potrzebnych danych jest w tym wypadku warunkiem zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Kontaktu związanego z udzieleniem odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie www. Podstawą przetwarzania jest zgoda udzielona podczas wysyłania zapytania.
 3. Obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes TAX Consulting S.C. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. historii Twoich rozliczeń i historia komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.


Jakie dane przetwarzamy?

Wszystkie dane jakie gromadzimy i przetwarzamy są niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia uzyskania zwrotu podatku z zagranicy. Zakres przetwarzanych przez TAX Consultnig S.C. danych obejmuje:

 1. Dane kontaktowe:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu
  • adres e-mail
 2. Dodatkowo:
  • data urodzenia
  • numer IP komputera, z którego dokonano przesłano zgłoszenie
 3. Dodatkowe dane w przypadku rozliczenia podatku z USA:
  • numer identyfikacji podatkowej w USA (SSN lub ITIN) - (wraz z kopią karty SSN)
  • rodzaj wizy (wraz z kopią wizy)
  • daty początku i końca pobytu w USA
  • długość pobytu w ostatnich 3 latach poprzedzających rozliczany rok
  • numer konta bankowego w USA (o ile zwrot dokonany ma być na konto)
  • dane odnośnie nazwy i adresu każdego z pracodawców w USA wraz z kwotami uzyskanego dochodu i wysokością potrąconych podatków (wraz z kopią potwierdzającego te dane dokumentu – W-2 lub payslipu)
 4. Dodatkowe dane w przypadku rozliczenia podatku z UK:
  • numer identyfikacji podatkowej w UK (NIN)
  • ostatni adres podczas pobytu w UK
  • daty początku i końca pobytu w UK
  • numer konta bankowego w Polsce (w celu przekazania uzyskanego zwrotu podatku)
  • dane odnośnie nazwy i adresu każdego z pracodawców w UK wraz z kwotami uzyskanego dochodu i wysokością potrąconego podatku (wraz z kopią potwierdzającego te dane dokumentu – P45, P60 lub payslipu)


Komu udostępniamy Twoje dane?

 1. W związku z charakterem świadczonych usług Twoje będą przekazane do państw trzecich – a dokładniej do urzędów podatkowych w krajach, których dotyczy zamówione rozliczenie podatku.
 2. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz TAX Consulting S.C., podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych oraz biuro rachunkowe obsługujące TAX Consulting S.C.
 3. Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą również podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

W przypadku podpisania umowy, dotyczącej rozliczenia podatku z zagranicy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji tej umowy (do czasu potwierdzenia uzyskania należnego zwrotu podatku). Po tym okresie dane mogą być przetwarzane w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

W przypadku korespondencji przeprowadzanej przed podpisaniem umowy dotyczącej rozliczenia podatku z zagranicy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przez okres 90 dni lub do czasu zgłoszenia wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych.


Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez TAX Consulting S.C. Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 1. Masz prawo do uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych.
 2. Masz prawo do sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby TAX Consulting S.C. je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby TAX Consulting S.C przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami).
 3. Masz prawo do przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
 4. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa pamiętaj, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak wycofać zgodę?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda (dotyczy korespondencji prowadzonej przed podpisaniem umowy dotyczącej rozliczenia podatku z zagranicy), Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyślij nam emaila na adres: info@zwrotpodatku.pl lub list na nasz adres korespondencyjny: TAX Consulting S.C., ul. Dworcowa 20A, 70-950 Szczecin


Pliki cookies

Respektujemy również prywatność osób odwiedzających stronę internetową https://www.zwrotpodatku.pl

Informujemy, że TAX Consulting S.C. wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane po kliknięciu reklamy na komputerze użytkownika. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.
Ponadto strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez TAX Consulting S.C. w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu TAX Consulting S.C.
Każdy użytkownik ma opcję wyłączenia plików cookie w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w przeglądaniu serwisów i korzystaniu z różnych funkcji wielu stron internetowych. Aby wyłączyć pliki cookie lub kontrolować ich stosowanie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Numery IP odwiedzających i użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.


Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez TAX Consulting S.C., możesz się z nami skontaktować:

 1. pisząc na adres e-mail: info@zwrotpodatku.pl
 2. listownie, pisząc na adres korespondencyjny: TAX Consulting S.C., ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin