Zwrot podatku z UK


Krok 1


Wypełnij formularz zgłoszeniowy
W ciągu kilku minut otrzymasz e-mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem zwrotu, dalszymi instrukcjami oraz formularzami podatkowymi, które należy wydrukować, podpisać i przesłać do nas.

Krok 2


Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy ich poprawność i natychmiast
wypełniamy twoje deklaracje podatkowe,
które max. w ciągu 24h składamy do urzędu podatkowego w UK.

Krok 3


Otrzymujesz zwrot podatku!
Po 2-4 miesiącach uzyskujemy Twój zwrot i dokonujemy jego przelewu na Twoje konto bankowe.
Równocześnie Urząd Podatkowy przesyła potwierdzenie rozliczenia bezpośrednio na Twój adres.

Uwaga: Jesteśmy autoryzowanym agentem HM Revenue (HMRC). Posiadamy brytyjski Agent Reference Number, dzięki temu Twój zwrot z UK uzyskujemy szybciej, a rozliczenia możemy dokonać nawet przy niekompletnej dokumentacji!
Oblicz należny Ci zwrot Sprawdź cennik Rozpocznij procedurę zwrotu

INFORMACJE PODSTAWOWE - Zwrot podatku z UK


Kwoty zwolnione z podatku w UK:

W Anglii, jako pracownik, masz potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów w UK nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać możesz pełny zwrot potrąconego podatku. Stawki te wyglądają następująco:

 • rok 2018/2019 - zwolnione z podatku 11.850 GBP (zwrot możliwy do 05.04.2023)
 • rok 2017/2018 - zwolnione z podatku 11.500 GBP (zwrot możliwy do 05.04.2022)
 • rok 2016/2017 - zwolnione z podatku 11.000 GBP (zwrot możliwy do 05.04.2021)
 • rok 2015/2016 - zwolnione z podatku 10.600 GBP (zwrot możliwy do 05.04.2020)
 • rok 2014/2015 - zwolnione z podatku 10.000 GBP (zwrot możliwy do 05.04.2019)

Oczywiście nawet jeśli Twoje zarobki przekraczają powyższe kwoty nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Sprawdź jaka kwota Ci się należy - KALKULATOR PODATKOWY UK


Kiedy możesz ubiegać się o zwrot podatku z UK:

Rok podatkowy w UK trwa od/do 5 kwietnia. O zwrot podatku z UK możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku standardowego zatrudnienia, rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 4 lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu podatku z UK trwa 2-4 miesiące.


Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z UK

 • dokumenty P45 lub P60 lub payslip (najlepiej ostatni) od każdego pracodawcy

UWAGA: będąc autoryzowanym agentem brytyjskiego urzędu podatkowego (HMRC) rozliczenia możemy dokonać nawet gdy nie masz kompletu dokumentów.PYTANIA I ODPOWIEDZI - Zwrot podatku z UK:


 1. Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku. Jeśli Twoje dochody były wyższe to i tak najprawdopodobniej przysługuje Ci zwrot dużej części potrąconego podatku.

 2. Aby szybko uzyskać zwrot podatku, HM Revenue & Customs (urząd podatkowy w UK) wymaga oryginalnych dokumentów. Po zakończonym rozliczeniu oryginalne dokumenty są często przez urząd odsyłane (bezpośrednio na Twój adres). W przypadku P45/P60 otrzymanego w formie elektronicznej wydruk traktowany jest jak oryginał.

 3. Jeżeli nie otrzymałeś od pracodawcy dokumentu P45/P60 to skontaktuj się z nim i wyjaśnij sprawę. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings. Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów (lub nawet bez dokumentów) jednak trwa ono przeważnie dłużej.

 4. Do rozliczenia podatków rejestracja w Home Office nie jest konieczna.

 5. Jeśli stały numer National Insurance został nadany to koniecznie musimy go znać. Jeśli jednak nigdy nie otrzymałaś/eś tego numeru to rozliczenie wypełniane jest z wykorzystaniem numeru tymczasowego (generowanego na podstawie daty urodzenia). Posiadanie stałego numeru National Insurance nie jest więc konieczne aby otrzymać zwrot podatku z UK.

 6. Wszelkie rachunki są niepotrzebne. Nie mają one wpływu na przysługujący zwrot podatku z UK.

 7. Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo".

 8. Tak. W przypadku UK pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku do 4 lat wstecz.

 9. Kończąc pracę odbierz od pracodawcy dokument P45 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) lub upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zamieszkania w Polsce, na który wyśle ten dokument pocztą. Dobrze jest podać również adres e-mail (P45 może być przesłane w formie elektronicznej).
  Jeśli Twoja praca jest kontynuowana po 5 kwietnia (koniec roku podatkowego w UK) to odbierz od pracodawcy dokument P60 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków) za miniony rok podatkowy.
  Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres każdego pracodawcy.

 10. Nasza prowizja za zwrot podatku z UK wynosi 9% zwrotu (min 39 GBP). Jeśli Twój pobyt obejmował kilka lat podatkowych to traktujemy je jako jeden zwrot, unikając w ten sposób pobierania prowizji za każdy rok osobno. Jeśli okaże się, że nie należy Ci się zwrot podatku to za złożenie deklaracji podatkowych nie pobierzemy żadnych opłat. Wszelkie opłaty z tytułu obsługi zwrotu ponosi biuro (w tym koszty korespondencji z urzędem, przelewu zwrotu na konto klienta w PLN oraz inkasa czeków).

 11. Przy standardowym rozliczeniu pracowniczym, podania można składać przez cały rok. Podanie można złożyć zaraz o powrocie z UK, jednak wówczas złożenie deklaracji podatkowej jest jednocześnie zobowiązaniem, że do 5 kwietnia bieżącego roku podatkowego, nie podejmie się żadnej pracy na terenie UK.
  Dla przykładu, jeśli ktoś wrócił do Polski 16.01.2017, to może od razu ubiegać się o zwrot podatku, tylko jeśli nie planuje powrotu do UK przed 5 kwietnia 2017 (czyli do ostatniego dnia trwającego roku podatkowego). Oczywiście po tej dacie można pracować w UK ponownie.

  W przypadku samozatrudnienia roczne zeznanie podatkowe "self-employed" (w wersji papierowej) musi dotrzeć do urzędu podatkowego do 31 października kolejnego roku. Od listopada do stycznia możliwe jest jeszcze wysłanie deklaracji podatkowej poprzez system online urzędu podatkowego. Opóźnienie w złożeniu dokumentów skutkuje koniecznośœcią zapłaty wysokiej kary pieniężnej.
  UWAGA! TAX Consulting dokonuje jedynie standardowych rozliczeń pracowniczych (system PAYE). Nie oferujemy rozliczeń typu self-employed (dla samozatrudnionych).

 12. Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.
  Osobnego zgłoszenie wymaga każdy wyjazd do UK.
  Przykład:
  Pierwszy wjazd do UK 01/05/2013 wyjazd 30/09/2013 następnie w roku następnym wjazd do UK 01/06/2014 wyjazd 30/09/2014. Do złożenia są dwie deklaracje osobno za rok podatkowy 2013/2014 oraz 2014/2015

  Jeśli podczas jednego roku podatkowego pracowałeś w UK w dwóch różnych okresach to wymagana jest tylko jedna deklaracja.
  Przykład:
  Przyjazd i rozpoczęcie pracy 01/06/2014, zakończenie i opuszczenie UK w 15/08/2014. Następnie przyjazd ponownie do UK 05/11/2014, zakończenie pracy w 30/01/2015. Składamy jedną deklarację za rok podatkowy 2014/2015.

  Również jeśli podczas jednokrotnego wyjazdu pracowałaś/eś na przełomie kilku lat podatkowych wymagana jest jedna deklaracja.
  Przykład:
  Wjazd do UK 01/02/2013 wyjazd 01/06/2014 to wszystkie lata podatkowe w tym przykładzie tj. rok podatkowy 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 podlegają pod jedno zgłoszenie co za tym idzie obciążone są jedną prowizją.

 13. P45 to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. Ponieważ często zdarza się tak, że opuszczamy UK zanim dokument zostanie wystawiony (zwyczajna biurokracja), warto poprosić pracodawcę aby przesłał dokument do Polski (najlepiej przygotować pracodawcy zaadresowaną kopertę)

 14. P60 jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W UK rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Dokument ten zawiera podobnie jak P45 informacje o zarobkach i opłaconych podatkach.

 15. Payslip to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą.

 16. Statement of earnings to pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym). Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60 i przyspieszyć zwrot podatku z UK.

 17. Self-employed czyli samozatrudniony (self-employment samozatrudnienie). Być self-employed znaczy być zarejestrowanym formalnie jako samozatrudniony. Jest się wtedy odpowiedzialnym za płacenie swoich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions)

  UWAGA: Nie prowadzimy rozliczeń typu self-employed

 18. Od czasu rejestracji jako osoba jako self-employed, osoba staje się podatnikiem w systemie Self Assessment. Warte zaznaczenie jest to, że już samo wypełnienie formularza na stronie HR spowoduje konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji, nawet jeśli ani jeden dzień nie był przepracowany jako osoba samozatrudniona a numer UTR nie został potwierdzony.

  UWAGA: Nie prowadzimy rozliczeń typu self-employed
Zwrot podatku z Anglii