KALKULATOR PODATKOWY - Zwrot podatku z USA

Zapraszamy do bezpłatnego oszacowania wysokości przysługującego zwrotu podatku za pracę w USA w roku 2022.

UWAGA: Niektóre stany (DE,GA,HI,ID,IL,MA,MO,MS,NC,OH,PA,WV) nie opublikowały jeszcze tabel podatkowych za rok 2022 i kalkulacja zwrotu podatku stanowego z tych stanów może się jeszcze zmienić. Końcowe wyniki zwrotu dla tych stanów będą dostępne najpóźniej na początku lutego. Zwroty federalne oraz zwroty stanowe ze stanów nie wymienionych powyżej wyliczane są już poprawnie.