Zwrot podatku z USA


Krok 1

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
W ciągu kilku minut otrzymasz e-mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z oszacowaniem zwrotu, dalszymi instrukcjami oraz formularzami podatkowymi, które należy wydrukować, podpisać i przesłać do nas.
Jeśli chcesz wcześniej poznać kwotę należnego zwrotu to skorzystaj z kalkulatora zwrotu podatku

Krok 2

Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy ich poprawność i natychmiast
wypełniamy Twoje deklaracje podatkowe.
Informujemy Cię gdy są gotowe i równocześnie prosimy o wpłatę prowizji.
Po potwierdzeniu wpłaty deklaracje są niezwłocznie wysyłane do USA.

Krok 3

Otrzymujesz zwrot podatku
Na Twój adres przychodzą czeki wysłane bezpośrednio przez urząd podatkowy w USA
lub alternatywnie zwrot wpływa na Twoje konto w USA.INFORMACJE PODSTAWOWE


Podatki płacone w USA:

Pracując w USA masz potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonywana była praca, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu. Po powrocie do Polski możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.


Amerykański fiskus potrąca następujące rodzaje podatku

 • Podatek federalny (federal tax) - Przeważnie jest to 10% dochodu. Stawka ta rośnie w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Stosując różnego rodzaju odpisy podatkowe możliwe jest uzyskanie pełnego zwrotu nawet przy zarobkach w wysokości rzędu 10.000 USD (kwota na rok 2018).
 • Podatek stanowy (state tax) - 1-10% dochodu. Podatku tego nie potrącają następujące stany: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Washington i Wyoming. Możliwość odzyskania zaliczek na podatek stanowy zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów.
 • Podatki lokalne (local tax) - 1-2% dochodów. Zaliczki te niestety nie podlegają zwrotowi.

Zdarza się, że pracodawcy potrącają też w formie podatku zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne (Social Security tax (FICA) oraz Medicare tax). Ich zwrot przysługuje tylko studentom pracującym na podstawie wizy J-1, których promesa wizowa wystawiona została przez instytucję rządową USA - np. uczelnię. Zwrot ten nie przysługuje niestety uczestnikom programów Work and Travel.


Każdy kto pracował na Work and Travel USA ma obowiązek złożyć federalną deklarację podatkową w USA, bez względu na to czy podatki płacił czy nie. Sankcje dla obcokrajowców za niedopełnienie tego obowiązku to problem z uzyskaniem kolejnej wizy do USA jak również problem z uzyskaniem w przyszłości tzw. "zielonej karty".


Kiedy możesz ubiegać się o zwrot podatku z USA i jak długo trwa procedura zwrotu:

O zwrot podatku z Work and Travel USA możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Do końca stycznia wszyscy pracodawcy mają obowiązek rozesłać pracownikom dokumenty W2, będące podstawą ubiegania się o zwrot. W styczniu też, IRS publikuje aktualne formularze i tabele podatkowe.
Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia pracy. Istotny jest tu jednak termin 15 kwietnia kolejnego roku. Jeśli z rozliczenia federalnego wychodzi Ci zaległość podatkowa (również w wyniku ewentualnej korekty rozliczenia przez urząd) to w przypadku gdy dokumenty trafią do urzędu po 15 kwietnia - możesz mieć doliczoną karę za tzw. "late filling" (do 210 USD).
Procedura zwrotu podatku z USA trwa przeważnie 4-6 miesięcy.
Twoja deklaracja podatkowa może trafić na tzw. weryfikację tożsamości. Wówczas otrzymasz z urzędu stosowne pismo i procedura zwrotu może się przedłużyć o kolejne 2-3 miesiące. W Tax Consulting pomożemy Ci oczywiście przejść przez tą weryfikację i w odróżnieniu od ofert innych firm - nie podlega to dodatkowym opłatom.


Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku z USA:

 • Dokument W2 od każdego pracodawcy
 • W przypadku braku W2 - ostatni payslip wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy
 • Kserokopia Social Security Card
 • Kserokopia wizy (z paszportu)
PYTANIA I ODPOWIEDZI - Zwrot podatku z USA:


 1. Jeśli masz obywatelstwo polskie i Twoje zarobki na Work and Travel USA nie przekroczyły kwoty $10 000 to z naszą pomocą możesz ubiegać się o pełny zwrot. Jeśli Twoje zarobki przekroczyły tą kwotę to najprawdopodobniej będziesz musiał zapłacić podatek od "nadwyżki", reszta będzie do zwrotu.

 2. Wysokość zwrotu podatku stanowego uzależniona jest od wielu czynników. Najistotniejszym z nich jest stan, w którym pracowałeś.

 3. Każda osoba pracująca na Work and Travel USA jest zobowiązana do płacenia podatków (federalnego i w większości stanów stanowego). Z tego względu pracodawca jest zobowiązany do potrącania zaliczek na wspomniane podatki. Pod koniec roku rozliczeniowego pracownik zobowiązany jest do złożenie deklaracji podatkowej i dopiero wtedy okazuje się czy przy danych zarobkach zaliczki były potrącane w odpowiedniej wysokości, czy w zbyt niskiej (= dopłata), czy w zbyt wysokiej (=zwrot). O ile w przypadku podatku federalnego specjalne odpisy pozwalają często na odzyskanie 100% potrąconych zaliczek, to podatek stanowy uzależniony jest od przepisów podatkowych danego stanu.
  Polska ma podpisaną z USA specjalną umowę podatkową, dzięki której wnioskujemy zawsze o zwolnienie z podatku pierwszych 10.000 USD dochodu. IRS uznaje te wnioski w ok 85% przypadków (przyjmując, że podatek zostanie rozliczony w kraju rezydencji podatnika) i wóczas wypłaca nawet 100% potrąconych przez pracodawców zaliczek. Urząd federalny ma jednak prawo zdecydować o rozliczeniu podatnika na standardowych warunkach dla obcokrajowców (dzieje się tak w ok. 15% przypadków) i wówczas podatnik uzyskuje tylko minimalny zwrot lub nawet wychodzi zaległość podatkowa do uregulowania.

 4. Studenci wyjeżdżający na studia do USA (wiza F-1 lub J-1) nie powinni mieć potrącanych zaliczek na podatek Social Security, FICA, Medicare. Niestety czasami pracodawcy naliczają takie zaliczki. Jeśli potrącenia te są wysokie to można spróbować je odzyskać. Procedura zwrotu jest niestety skomplikowana i trwa nawet do 12 miesięcy. Osobom wyjeżdżającym na podstawie wizy H2B oraz na podstawie wizy J-1 w ramach programu Work&Travel, zwrot tych podatków niestety nie przysługuje.

 5. Dokument W-2 to rejestr Twoich zarobków oraz potrącanych podatków. Zgodnie z prawem amerykańskim pracodawca musi rozesłać W-2 do 31 stycznia na adres podany przez pracownika. Pomimo tego, że formularze W-2 mogą mieć różną formę graficzną to mają tak samo numerowane pola i składają się z czterech części: na potrzeby deklaracji federalnej (Copy B), deklaracji stanowej/lokalnej (Copy 2 - 2 szt.) oraz do archiwum podatnika (Copy C).

 6. Jeżeli nie otrzymasz dokumentu W-2 do 1 marca to powinieneś skontaktować się ze swoim pracodawcą i wyjaśnić sprawę. Istnieje kilka możliwych powodów braku tego dokumentu:
  1.- Podałeś pracodawcy zły adres stałego zamieszkania (formularz W-4)
  2.- Pracodawca wpisał błędny adres na formularzu W-2
  3.- Formularz W-2 został zagubiony przez pocztę
  4.- Pracodawca nie wysłał formularza W-2

  Jeśli nie uda Ci się skontaktować z pracodawcą to z TAX Consulting rozliczenie jest wciąż możliwe na podstawie ostatniego payslipu.

 7. Czasami zdarza się, że pracodawca prześle dokument W-2 z błędnie wpisanym Social Security Number, bez tego numeru lub z adresem, pod którym mieszkałeś w USA.
  TAX Consulting załatwi dla Ciebie bezpłatnie korektę takiego W-2 więc nie jest to problem.

 8. Wskazane są oryginały dokumentu W-2, jednak w przypadku np. zagubienia oryginału lub brakiem możliwości uzyskania oryginału od pracodawcy akceptowane są czytelne kserokopie.
  W ostatnim okresie coraz więcej naszych klientów otrzymuje od swoich byłych pracodawców dokument W-2 w formie skanu lub pdf. W-2 w takiej formie jest oczywiście akceptowane. Warunkiem jest aby wydruk był dobrej jakości oraz nie miał uciętych boków, krawędzi oraz kwot.

 9. Payslip jest dokumentem załączanym do każdego paycheck-u. Ostatni pokazuje sumę zarobków i wysokość potrąconych podatków. W przypadku braku W-2 prosimy o przesłanie ostatniego payslip-u.
  Jest bardzo ważne abyśmy wraz z payslip-em otrzymali dokładną nazwę i adres tego pracodawcy.

 10. Dokument 1042-S to (podobnie jak W-2) rejestr Twoich zarobków oraz potrącanych podatków. Jest to zaświadczenie wydawane tylko obcokrajowcom.
  UWAGA: W przypadku rozliczenia na podstawie dokumentu 1042-S procedura zwrotu jest dłuższa i trwa przeważnie około 6 miesięcy.

 11. Niezwłocznie skontaktuj się z pracodawcą i poproś o przesłanie W-2 (może być to skan W2 przesłany e-mailem).
  W przypadku gdy kontakt z pracodawcą jest niemożliwy deklarację podatkową możemy wypełnić na podstawie ostatniego payslipu jaki posiadasz lub możemy w ogóle go nie uwzględniać. Niestety wówczas tracisz przysługujący zwrot podatku potrąconego z późniejszych zarobków. Procedura może się też wydłużyć ze względu na ewentualną korespondencję wyjaśniającą rozpoczętą przez IRS.

 12. Tak. Zeznanie podatkowe za Work and Travel USA składane jest raz i musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo". Niemniej w przypadku braku zarówno W2 jak i payslip-u od któregoś z pracodawców (oraz przy braku możliwości kontaktu z tym pracodawcą) nie pozostaje nic innego jak nie uwzględniać go w rozliczeniu.

 13. Jeśli zgubiłeś Social Security Card i nie możesz przesłać nam jej kserokopii to prosimy o upewnienie się co do poprawności podawanego w formularzu zgłoszeniowym numeru Social Security. Ważne jest też abyś podał w formularzu dokładną pisownię danych na SSC (musimy wiedzieć czy było tam jedno, czy dwa imiona oraz czy na karcie nie było żadnych "literówek"). Wypełnienie deklaracji podatkowych niezgodnie z Social Security Card może zakończyć się odmową zwrotu.

 14. Rozliczając się z TAX Consulting brak kserokopii wizy nie jest problemem. Upewnij się tylko, że podajesz w zgłoszeniu dobry rodzaj wizy (np. J-1 lub H-2B).

 15. Jeśli masz możliwość przesłania nam dobrej jakosci skanów wszystkich dokumentów (w formacie PDF, obejmujących całe dokumenty - bez uciętych boków) to możesz je przesłać e-mailem (na adres usa@zwrotpodatku.pl).

 16. Nie ma takiej potrzeby. Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie, a czek trafia bezpośrednio do Twojej skrzynki. Pieniądze nie trafiają na nasze konto. Stąd pewność, że otrzymasz maksymalny przysługujący Ci zwrot oraz, że otrzymasz go w najkrótszym możliwym terminie.

 17. IRS publikuje formularze i tabele podatkowe w styczniu. Do 15 lutego powinien też do Ciebie dotrzeć dokument W-2, który pracodawcy mają obowiązek wysłać do końca stycznia. Deklaracje podatkowe powinny dotrzeć do USA do 15 kwietnia jednak z naszą pomocą można ubiegać się o zwrot nawet do 3 lat wstecz.

 18. Dokumenty wysyłane są do urzędu Pocztą Polską, listem priorytetowy (IRS nie akceptuje listów poleconych z Polski). Im wcześniej wysłane dokumenty, tym wcześniej otrzymany zwrot podatku. Deklaracje można składać nawet do 3 lat od zakończenia pracy jednak jeśli Twoje dokumenty dotrą do urzędu po 15 kwietnia kolejnego roku to urząd może naliczyć karę za tzw. "late filling" (do 435 USD).

 19. Pośredniczymy w załatwianiu zwrotu podatku z Work and Travel USA do 3 lat wstecz, jednak z powodu ograniczenia programu W&T w latach 2020-2021 nie oferujemy rozliczeń za ten okres.

 20. Procedura zwrotu podatku z USA trwa średnio 4-6 miesiący.

 21. Tak. Ważne jest tylko aby podany adres był aktualny przynajmniej przez najbliższe 6 miesięcy.

 22. IRS może przelać zwrot federalny na konto, jednak musi to być czynne konto banku w USA (otwarte na imię i nazwisko podatnika!). Podobna możliwość jest w przypadku niektórych urzędów stanowych.
  Nie ma możliwości przelania zwrotu na konto bankowe w Polsce.
  Zwrot stanowy z pozostałych stanów można otrzymać tylko w formie czeku przesyłanego na adres zameldowania.

  UWAGA: Nie wszystkie banki akceptuję przelewy Direct Deposit z Urzędu Podatkowego. Jeśli podany w zgłoszeniu nr konta będzie niepoprawny oraz gdy konto będzie zamknięte lub nie będzie akceptowało Direct Deposit to urząd wystawi czek ze zwrotem i prześle go na Twój adres zameldowania.

  UWAGA: Właścicielem konta musi być podatnik. W przypadku podania konta innej osoby urząd najprawdopodobniej odrzuci przelew.

 23. Podczas pracy na Work and Travel USA sprawdź czy pracodawca nie potrąca Ci zaliczek na Social Security i Medicare. Być może po Twojej interwencji uda Ci się załatwić ich zwrot.
  Przed powrotem do kraju koniecznie upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres korespondencyjny w Polsce, na który wyśle (do końca stycznia) dokument W-2 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków).
  Pracodawcy przesyłają często W-2 w formie elektronicznej stąd pamiętaj również o pozostawieniu swojego adresu e-mail.
  Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres pracodawcy.

 24. Tak. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 25. Tak. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 26. Niestety dokonujemy jedynie rozliczeń wiz J-1.

 27. Otrzymany formularz 1099G jest zaświadczeniem o uzyskanym zwrocie stanowym za wcześniejszy rok.
  Kwota uzyskanego zwrotu stanowego powiększa dochód federalny za kolejny rok.
  Jeśli w kolejnym roku nie było żadnej pracy w USA to dokument ten można zignorować.

 28. Bardzo często urzędy rozsyłają podatnikom formularze i instrukcje na kolejny rok podatkowy.
  Przesyłka ta nie wymaga jakiejkolwiek reakcji.

 29. Rozliczenie podatków w USA to okazja do odzyskania należnych pieniędzy, potrącanych przez pracodawców jako zaliczki na podatek. Niemniej każdy kto pracował na Work and Travel USA musi złożyć deklarację podatkową, bez względu na to czy podatki płacił czy nie. Sankcje dla obcokrajowców za niedopełnienie tego obowiązku to problem z uzyskaniem kolejnej wizy do USA jak również problem z uzyskaniem w przyszłości tzw. "zielonej karty". Można rozliczać się z podatku do trzech lat wstecz.

 30. Wiele osób myśli, że skoro zarobki pochodzą z USA to nie trzeba ich zgłaszać w Polsce. Równocześnie te same osoby myślą, że skoro nie jest się obywatelem USA to te same zarobki nie powinny być opodatkowane w USA. Niestety tak nie jest. Każde legalne zarobki są opodatkowane.

  Wszyscy Polacy pracujący w USA (w tym studenci pracujący na programach Work and Travel) muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego za granicą. Deklarację podatkową powinni składać podwójnie. Po pierwsze muszą rozliczyć się w USA. Niezależnie od rozliczenia w USA podatnik zobowiązany jest również dokonać rozliczenia podatkowego w Polsce.

  Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z USA opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. 1976, nr 31, poz. 178).

  Wynagrodzenia pochodzące z USA rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń, o kwotę podatku zapłaconego w USA. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i USA.

  UWAGA: TAX Consulting świadczy tylko usługi rozliczania podatku z USA w amerykańskich urzędach podatkowych. Nie zajmujemy się wypełnianiem polskich deklaracji podatkowych i nie udzielamy informacji odnośnie ich składania w Polsce. Informacje na temat rozliczenia podatku z USA w Polsce można uzyskać w polskich biurach rachunkowych lub bezpośrednio w polskim Urzędzie Skarbowym.
ZWROT PODATKU Z WORK & TRAVEL USA - nieco szerzej...

Pracujesz... bawisz się... zwiedzasz... i korzystasz ze wszystkich uroków wyjazdu z programu Work & Travel USA. Po powrocie do nieco mniej ekscytującej polskiej rzeczywistości, pomyśl przez chwilę o formalnościach, jakie czekają Cię już po przyjeździe.


Wiemy dobrze, że kwestia podatków nie jest tym, co kręci ludzi najbardziej, ale jeśli poświęcisz 5 minut na przeczytanie tych informacji, rozliczanie się z urzędami może stać dla Ciebie o wiele prostsze, a przynajmniej nie będzie przypominało wyprawy przez amazońską dżunglę pełną jadowitych formularzy i groźnych urzędowych pułapek.


Podatek w skrócie

Po pierwsze, będąc uczestnikiem programu W&T, musisz złożyć deklarację podatkową w Stanach. Musi to zrobić każdy legalnie zatrudniony obcokrajowiec, a takim przecież jesteś. Po drugie, nie chcesz w przyszłości pozbawiać się prawa wjazdu na terytorium kraju lub nabawić problemów z uzyskaniem zielonej karty, prawda? Po trzecie, Twój pracodawca i tak odciąga z pensji zaliczki na opłatę podatku federalnego, stanowego, a nawet innych opłat lokalnych i grzechem byłoby się nie starać o zwrot kwoty, która może stanowić od 10 do 20% wypracowanej przez Ciebie sumy.


Procedury na skróty

Zagłębianie się w procedury związane ze zwrotem podatku z USA często przyprawia o ból głowy… dlatego studenci zlecają to nam profesjonalnym firmom, które specjalizują się w odzyskiwaniu podatków dla swoich klientów. W TAX Consulting działamy trochę jak osobisty księgowy, którego zadaniem jest zrobić wszystko, żeby Twój zwrot okazał się jak najwyższy i uzyskany zgodnie z procedurami. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w przepisach, szukamy, drążymy i nie popełniamy błędów, które zdarzają się ludziom odzyskującym podatek na własną rękę.
Musisz wiedzieć, że na programie Work&Travel masz status nierezydenta podatkowego USA i dlatego musisz rozliczyć się jako nierezydent (wymaga to złożenia deklaracji podatkowych w formie pisemnej i trwa średnio 3-6 miesięcy). Jeśli kusi Cię samodzielne rozliczenie online przez programy typu TurboTax, to zauważ, że w ten sposób rozliczasz się jako rezydent podatkowy USA. Zwrot może być wysoki i szybki, ale wcześniej czy później możesz spodziewać się korekty rozliczenia i wezwania do zwrotu nadpłaty wraz z karą i odsetkami. Dzieje się tak, gdyż standardowe odpisy podatkowe dla rezydentów są dużo wyższe niż dla nierezydentów. Wyższe, ale Tobie niestety nie przysługujące.
Widząc oferty tanich rozliczeń ze zwrotem w 2-4 tygodnie, bądź pewny, że ktoś (przeważnie bez uprawnień i podpisanej umowy) wpisze po prostu Twoje dane w program TurboTax. Tymczasem ten sam zwrot możemy uzyskać dla Ciebie legalnie.


Jak to działa?

Do końca stycznia pracodawca wystawi Ci dokument W2, który stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot podatku. W tym samym czasie Internal Revenue Service opublikuje obowiązujące formularze i tabele podatkowe określające kwoty zwolnione w danym roku. Wtedy do pracy przystępujemy my, rozpoczynając zleconą przez Ciebie procedurę zwrotu podatku federalnego i stanowego. Na podstawie dostarczonych dokumentów TAX Consulting przeprowadza proces zwrotu, po którym otrzymujesz czek bezpośrednio z urzędu. Ponieważ zwrot trafia bezpośrednio do Ciebie, więc o wpłatę naszej prowizji prosimy przed wysłaniem deklaracji podatkowych do USA. Ale bez nerwów :) Kiedyś ustaliliśmy, że nasze prowizje będą najniższe na rynku i ściśle trzymamy się tego założenia. Jeśli więc znajdziesz ofertę z niższą prowizją, my zaproponujemy Ci coś lepszego.


Reforma podatkowa z 2018 roku

Reforma podatkowa Donalda Trampa znacznie skomplikowała obcokrajowcom możliwość odzyskania całego podatku z USA. Reforma ta zlikwidowała nierezydentom wszelkie odpisy podatkowe, przez co często zwroty są minimalna lub wychodzą wręcz zaległości podatkowe. W przypadku osób z obywatelstwem polskim można wnioskować o zwolnienie z podatku w USA dochodu w wysokości do 10.000 USD, jednak urząd może taki wniosek odrzucić i robi to w około 15% przypadków. Niemniej 85% wniosków jest nadal akceptowanych zatem szanse na pełny zwrot są nadal bardzo wysokie.


Jakie jest Twoje zadanie?

Oczywiście nawet najlepszy specjalista nic nie zdziała w sytuacji, gdy dane od klienta są niekompletne lub zawierają błędy. Takich sytuacji staramy się unikać, dlatego chcemy podrzucić Ci kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zbędnych komplikacji. Przede wszystkim więc, sprawdź swoje dokumenty, najlepiej będąc jeszcze na miejscu w USA:

 • Zweryfikuj pisownię swojego imienia i nazwiska na Social Security Card. Zapis, oczywiście bez polskich znaków, nie powinien zawierać żadnych literówek, które zdarzają się w naszej pracy dość często. Korektę najlepiej załatwić od razu przez Social Security Office, ponieważ po powrocie do Polski nie będzie to już możliwe.
 • Zrób kopię Security Card albo jej zdjęcie.
 • Sprawdź pod kątem zapisu również swój ostatni payslip, a także porównaj numer SSN (te wszystkie elementy muszą się zgadzać z kartą Social Security). Jeśli zauważysz błędy, zgłoś je pracodawcy i poproś o poprawienie ich u niego w systemie. To na ich podstawie będzie wystawiany dokument W2, który nie może zawierać błędów.
 • Przed wyjazdem ze Stanów upewnij się, że Twój pracodawca ma Twój poprawny adres zamieszkania w Polsce. Tam właśnie wyśle dokument W2, na podstawie którego będziesz ubiegać się o zwrot podatku.
 • Zostaw pracodawcy swój adres e-mail, ponieważ W2 często przekazywany jest drogą elektroniczną.
 • Pamiętaj o tym, by zapisać wszystkie nazwy i adresy swoich pracodawców, na wypadek gdyby z jakichś powodów W2 do Ciebie nie dotarło.

Zwrot podatku z USA